ข้อความทั่วไป

โรงเรียนบ้านกันจด ยินดีต้อนรับ welcome to bankanchotschool

วันพุธที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2555

สนามเด็กเล่น

โรงเรียนบ้านกันจด เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีเครื่องสนามเด็กเล่นน้อยมาก ไม่ครบตามมาตรฐานเครื่องเล่นเพื่อใช้ในการช่วยเสริมพัฒนาการของนักเรียน อีกทั้งเครื่องเล่นในปัจจุบันมีราคาแพงมาก ดังนั้น โรงเรียนจึงขออนุเคราะห์จากผู้ใจบุญได้เมตตาจัดสนามเด็กเล่นแก่นักเรียน ตามที่เห็นสมควรด้วยครับไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น