ข้อความทั่วไป

โรงเรียนบ้านกันจด ยินดีต้อนรับ welcome to bankanchotschool

วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2555

อบรมโครงการโภชาการและอาหารที่ปลอดภัย

โรงเรียนบ้านกันจด ได้จัดอบรมโครงการโภชนาการและอาหารที่ปลอดภัย  ในวันที่ 26-27 ก.ย.55 ผู้เข้าร่วมโครงการได้แก่ นักเรียน คณะครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองและชุมชน โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากโรงพยาบาลขุนหาญ และได้รับสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลกระหวัน โรงเรียนขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย

  

   
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น